Tranh Cát Chân Dung Khách Đặt

Tranh Cát Chân Dung Khách Đặt, Nghệ thuật vẽ tranh chân dung Bằng cát. Bức chân dung đường nét như thật, Tranh cát được khắc họa bởi nghệ nhân tài ba tại phan thiết. Cát được lấy từ thiên nhiên 100% từ các bãi cát màu ở Phan Thiết và Mũi né.

Tranh Cát Chân Dung Khách Đặt,
Nghệ thuật vẽ tranh chân dung Bằng cát. Bức chân dung đường nét như thật, Tranh cát được khắc họa bởi nghệ nhân tài ba tại phan thiết. Cát được lấy từ thiên nhiên 100% từ các bãi cát màu ở Phan Thiết và Mũi né.

Hiển thị 1 21 / 30 kết quả

  • Sắp xếp: