Tuyến đường Sài Gòn - Đà Lạt

  • 10/06/2021
  • 900

 

Tuyến đường Sài Gòn - Đà Lạt

Chuyến: tất cả

Các chặng thay đổi giá:

Bến xe Miền Đông - Cổng 1 - Đà Lạt: giá cũ 180000d; giá mới 220000d

Ngã Tư Thủ Đức - Đà Lạt: giá cũ 180000d; giá mới 220000d

Bến Xe Phương Lâm - Đà Lạt: giá cũ 90000d; giá mới 80000d

Madagui (dọc QL20) - Đà Lạt: giá cũ 90000d; giá mới 80000d

Thời gian áp dụng: Từ 24-04-2021 đến 23-04-2022

 

Tuyến đường Sài Gòn - Đà Lạt

Chuyến: tất cả

Các chặng thay đổi giá:

Bến xe Miền Đông - Cổng 1 - Đà Lạt: giá cũ 180000d; giá mới 220000d

Ngã Tư Thủ Đức - Đà Lạt: giá cũ 180000d; giá mới 220000d

Bến Xe Phương Lâm - Đà Lạt: giá cũ 90000d; giá mới 80000d

Madagui (dọc QL20) - Đà Lạt: giá cũ 90000d; giá mới 80000d

Thời gian áp dụng: Từ 24-04-2021 đến 23-04-2022

 

 

 

Bình luận