Tour Tâm Linh Và các Lễ Hội Truyền Thống Dân Gian

Tour tham quan chùa chiền, các nơi có di tích hàng thiên niên kỷ được bảo tồn và tín ngưỡng của dân làng, các đền thờ cổ truyền tín ngưỡng của dân gian, các lễ hội văn hóa truyền thống của người dân Phan Thiết , Bình Thuận.

Hiển thị / 0 kết quả

  • Sắp xếp: